Booking.com

Návštěva hradu Hasištejn

Informace pro návštěvníky hradu Hasištejn

Vážení návštěvníci, rádi bychom vás přivítali na hradě Hasištejn, kde se můžete těšit na objevování tajemství starých zdí, procházky po historickém areálu a nezapomenutelné výhledy do okolní krajiny. Pro váš komfort a bezpečnost prosím věnujte pozornost následujícím informacím:

Návštěvní doba

Od 1. dubna do 31. května - otevřeno v pátek, sobotu, neděli a svátky od 10:00 do 18:00 hodin.
Od 1. června do 30. září - otevřeno denně od 10:00 do 18:00 hodin.
Od 1. října do 31. října - otevřeno v pátek, sobotu, neděli a svátky od 10:00 do 18:00 hodin.
Prohlídka hradu trvá přibližně 50 minut.

Ceník vstupného

Děti do 6 let: zdarma
Od 6 do 26 let (včetně studentů), senioři nad 65 let a ZTP: 30 Kč
Dospělí: 50 Kč
Vstupné je nutné uhradit předem.

Prohlídka kulturní památky

Hromadné návštěvy lze domluvit na konkrétní den a čas po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s majitelem objektu.
Děti do 10 let mají přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek.
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny pracovníků hradu. Porušení pokynů může vést k vykázání z objektu bez nároku na vrácení vstupného.
Vstup osob pod vlivem alkoholu nebo drog je zakázán.
Poškozování objektu nebo majetku v areálu je přísně zakázáno.
V areálu je zakázáno kouřit, kromě vyhrazených prostor.
Je zakázáno trhat rostliny, sbírat plody a poškozovat přírodu.
V areálu není dovoleno používat vozidla, s výjimkou vozíků pro nemocné a dětských kočárků.
Psi a jiná zvířata musí být na vodítku.

Závěrečná ustanovení

Připomínky, pochvaly nebo stížnosti můžete zaznamenat do Návštěvní knihy nebo sdělit majiteli hradu, obci Místo.

Kontakt

Telefon: 474 658 197
E-mail: obecmisto@obec-misto.cz
Tento návštěvní řád je účinný od 1.4.2017. Děkujeme za dodržování pravidel a přejeme vám příjemnou návštěvu hradu Hasištejn.
* Tyto webové stránky neprovozuje obec Místo, nýbrž společnost Internet Invest, s.r.o. Oficiální stránky a web obce naleznete zde.