Booking.com

Legendy o hradu Hasištejn

Hasištejn, hrad obestřený tajemstvím a legendami, má ve svém srdci skryté příběhy, které odhalují hluboké emoce a tragické osudy. Dvě z těchto pověstí, "Skála nenávisti" a "Stařenčino zjevení", přibližují návštěvníkům temnější stránku historie tohoto místa. Tyto příběhy jsou příkladem toho, jak lidové vyprávění dokáže přenést esenci minulosti až do současnosti.

Skála nenávisti

Název hradu Hasištejn, v německém originále Hassenstein, což znamená "skála nenávisti", je neobvyklý a jeho původ vysvětluje stará pověst. Tento příběh nás zavádí do doby, kdy hrabě kadaňského panství obdržel od krále rozkaz připojit se s vojskem k obraně země. Před svým odjezdem pořádal hrabě bohatou hostinu, avšak jeho mysl byla zamračena starostmi o svou jedinou dceru, kterou zanechával na hradě. Rozhodl se svěřit její ochranu hradnímu kaplanovi, nevědom si tragédie, která se brzy odehraje. Po návratu z výpravy zjistil, že jeho dcera vedla nestoudný život a zasnoubila se s cizincem. Ve zlosti zavraždil kaplana a nechal svou dceru zazdít ve věži. Závěr pověsti vypráví, jak hrabě v zoufalství spáchal sebevraždu skokem s koněm do propasti, čímž byly zničeny tři životy.

Stařenčino zjevení

Druhá pověst vypráví o staré ženě, která na Veliký pátek kráčela lesem kolem zřícenin hradu. Cestou se ztratila a ocitla se opět u hradu, kde usnula. Ve snu se jí zjevil hrad v plné své kráse, plný života a radosti. Ve sklepení hradu spatřila obrovské bohatství, ale když se chtěla pokladu dotknout, probudila se a zjistila, že vše bylo jen sen. Tento zážitek ji však stál život, neboť krátce po návratu domů zemřela.

Témata obou těchto pověstí jsou převzaté ze stránky obec-misto.cz, ta čerpala z knihy "Báje a pověsti ze severních a západních Čech" od Jana a Tomáše Linhartových. Tyto příběhy nejenže odhalují hluboké lidské emoce, jako je láska, zrada a nenávist, ale také připomínají, že hrad Hasištejn je místem s bohatou a často tragickou historií. Tyto legendy přidávají k mystické atmosféře hradu a stávají se nezapomenutelnou součástí jeho odkazu.