Booking.com

Detailní historie hradu Hasištejn

Historie hradu Hasištejn je úzce spjata s proměnami české historie a architektury. Založen na strategickém místě, na úzkém ostrohu, který je na západě ohraničen hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, vstupuje do historie na počátku 14. století. Jeho založení, i když není písemně doloženo, je však zřetelně patrné z architektonického uspořádání a formy, která odhaluje jeho důležitou strategickou a obrannou funkci. Chráněný přírodními prvky, hrad Hasištejn se stal klíčovým bodem pro ochranu průsmyků a důležitých cest vedoucích z Německa do Čech.

Zakladatel hradu, Bohuslav II. z Rýzmburka, se oženil s Agátou, dcerou Fridricha I. ze Šumburka, což znamenalo začátek dlouhé historie spojené s rodem Šumburků. Fridrich I., který je považován za stavebníka hradu, postavil jej v strategické lokalitě s cílem chránit zemi a kontrolou nad klíčovými průsmyky. Hrad zůstal v držení rodiny Šumburků až do roku 1418, kdy po tříměsíčním obléhání přešel do rukou Mikuláše Chudého z Lobkovic. Mikuláš získal hrad do zástavy od krále Václava IV. jako odměnu za pomoc a služby poskytnuté koruně.

Po smrti Václava IV. se hrad stal majetkem rodiny Lobkoviců. Během obléhání utrpěl hrad značné škody, což si vyžádalo rozsáhlé opravy a přestavbu. Byla postavena nová opevnění, včetně půlkruhové bašty a čtverhranné věže s branou, přístupné po padacím mostě. Mikuláš Chudý zemřel v roce 1435, ale jeho dílo na hradě pokračovalo v podobě přestavby jeho synem Mikulášem II., který se proslavil bohatstvím a v roce 1459 byl povýšen do panského stavu.

Mikuláš II. položil základy františkánského kláštera v Kadani, kde byl později pohřben. Po jeho smrti se o hrad staral jeho bratr Jan Popel až do doby, než nejstarší ze synů dosáhl věku pro převzetí správy hradu. Hrad pak zůstal ve společném vlastnictví bratrů, až na Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, který se po návratu z cest stal hlavním správcem a mecenášem hradu. Jeho snahy o přestavbu a modernizaci však byly ukončeny jeho smrtí bezdětného v roce 1510.

Od té doby začal hrad postupně chátrat a stát se zdrojem stavebního materiálu pro okolní obyvatele. Až do konce 19. století, kdy se hrad dostal do vlastnictví Emanuela Karsche, který inicioval jeho částečnou rekonstrukci. Bývalá palácová budova byla přeměněna na restauraci a nejvyšší věž na rozhlednu. Bohužel, v 70. letech 20. století restaurace vyhořela, což představovalo další ránu pro již tak zkoušený hrad.

Historie hradu Hasištejn je příběhem o vzestupech a pádech, o bohatství a ztrátě, ale především o nezničitelném duchu, který přežívá ve zdech, které odolaly zkouškám času. Dnes je hrad ceněnou historickou památkou, která přitahuje návštěvníky svou jedinečnou atmosférou a příběhy, které má k vyprávění.