Booking.com

Vítejte na stránkách o hradu Hasištejn

V malebném záhybu krajiny, kde se snoubí divoká příroda s historií, se vypíná majestátní hrad Hasištejn. Založen v raných letech 14. století, tento hrad představuje nejen architektonický klenot, ale i svědka dávných časů, kdy sloužil jako strážce klíčových průsmyků do srdce Čech.

Historický význam hradu Hasištejn

Hasištejn, známý také pod německým názvem Hassenstein, byl zřízen na strategickém místě obklopeném hlubokými údolími a horskými přítoky. Jeho založení, ač nezaznamenané v písemných pramenech, je důkladně ilustrováno prostřednictvím unikátního složení a architektonických prvků, které odhalují bohatou historii a význam hradu.

Strategická role hradu Hasištejn

V dobách své největší slávy hrad plnil klíčovou roli v obraně země, chránil přístupy k důležitým horským průsmykům, kterými vedly obchodní stezky z Německa do nitra Českého království. Byl svědkem mnoha historických událostí a příběhů, které formovaly region i celou zemi.

Osecké dědictví

Zakladatel hradu, Bohuslav Boreš z Oseka, spojil svůj osud s Agátou ze Šumburka, čímž se hrad stal součástí dějinných událostí sahajících až ke králi Janu Lucemburskému. Po smrti Bohuslava v roce 1341 se hrad dostal do dočasné správy Fridricha II. ze Šumburka, který se stal poručníkem jeho dědiců. Později, v roce 1351, byl hrad udělen Karlem IV. v léno rodině Štumburků, kteří jej drželi až do dramatického obléhání v roce 1418 Mikulášem Chudým z Lobkovic. Mikuláš, po svém vítězství, obdržel hrad do zástavy od krále Václava IV. za poskytnuté služby koruně.

Vítejte na prahu historie

Připojte se k nám na cestě objevování tohoto fascinujícího místa, kde každý kámen vypráví příběh. Objevte s námi historii, tajemství a krásu hradu Hasištejn, který i po staletích zůstává hrdým svědkem minulosti a inspirací pro budoucí generace.